Kominictví je řemeslo, jehož náplní je čištění, kontrola a oprava komínů a zařízení pro odvod zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení.[1] Osoba vykonávající toto řemeslo se nazývá kominík. V České republice je podle zákona č. 455/1991 Sb. kominictví živností řemeslnou, k výkonu je potřeba odborná způsobilost. [zdroj wikipedia]

Kontrola spalinové cesty

Je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů.

Čištění spalinové cesty

Kompletní čištění spalinové cesty ,včetně kouřovodů.

Frézování

zvětšení komínového průchodu bez nutnosti bourání

Těšíme se na spolupráci

 

Předcházení problémům